تعداد مقالات: 1509
1501. تأثیر مکمل غذایی پودر فلفل قرمز تند (Capsicum annuum) بر شاخص‌های رشد، میزان بقاء، فراسنجه‌های خونی و برخی از پاسخ‌های ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

مهدی شمسایی مهرجان؛ سید پژمان حسینی شکرابی؛ محمد مهدی محجوب زردست؛ نگار محمدی


1502. اعتبارسنجی و بکارگیری یک روش آنالیز جهت اندازه گیری میزان آلاینده های آلی پایدار درنمونه های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) جمع آوری شده از بازار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

میترا بیات؛ محمد صابرتهرانی؛ فرزاد کبارفرد؛ سید واقف حسین؛ حسن یزدان پناه


1503. بررسی اثرات استفاده از باکتریوفاژ AHɸ3 در میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) آلوده به باکتری آئروموناس هیدروفیلاAeromonas hydrophila) ) در شرایط درون‌تنی (in vivo)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

لاله یزدانپناه گوهرریزی؛ فرخ رخ‌بخش‌زمین؛ سیدمحمدجلیل ذریه‌زهرا؛ نادیا کاظمی‌پور؛ بابک خیرخواه


1504. تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر رشد، زنده‌مانی و ترکیب لاشه کرم نرئیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

سعید چراغی؛ رضا طاعتی؛ ذبیح اله پژند


1505. بررسی ارتباط قیمت ماهی و قدرت خرید خانوارهای ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

مهناز ریانی ها؛ علی عوفی


1506. بررسی عملکرد زیستی GnRH نوترکیب به‌عنوان القا کننده تخم‌ریزی در ماهی طلایی (Carassius auratus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

صدیقه محمدزاده؛ سکینه یگانه؛ فاطمه مرادیان؛ مسعود رکابی


1507. بررسی اثر ضدباکتریایی پوشش خوراکی کیتوزان همراه با عصارة آبی میوه گیاه پنیرباد (Withania coagulans) بر فیله ماهی کپور نقره ای طی نگهداری در یخچال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

مریم صادقی؛ علی ارشدی؛ جواد میردار هریجانی؛ فاطمه حدادی


1508. بررسی تاثیر مانسون زمستانه بر تنوع دوکفه‌ای‌های) (Bivalves مناطق زیر جزرومدی سواحل شمالی دریای مکران (رمین-بریس-پسابندر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

مهران لقمانی؛ پروین صادقی؛ نورمحمد صفایی


1509. ارزیابی ریسک خطر فلزات سنگین برای مصرف‌کنندگان میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

مهران لقمانی؛ سلیم شریفیان