نویسنده = حسن فضلی
تعداد مقالات: 32
1. سن، رشد و مقدار زی‌توده ماهی سفید (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) در آب‌های ایرانی دریای خزر

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 79-87

غلامرضا دریانبرد؛ حسن فضلی؛ سید‌امین‌اله تقوی مطلق؛ غلامعلی بندانی؛ اکبر پورغلامی‌مقدم


2. شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در خلیج گرگان

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 61-69

محمد علی افرائی بندپی؛ حسن فضلی؛ شاهین شهلاپور


3. جانمایی مکان‌های مناسب برای استقرار قفس‌های پرورش ماهیان در آب‌های ایرانی دریای خزر

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 159-169

غلامرضا دریانبرد؛ سید محمد وحید فارابی؛ حسن فضلی


6. پایش کیفیت آب و پدیده تغذیه‌گرایی دریاچه‌ سد آزاد سنندج با استفاده از شاخص کیفیت آب ایران و شاخص غنی شدگی کارلسون

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 69-77

آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ رحمان میرزایی؛ حمید حسین پور؛ علیرضا کیهان ثانی؛ مسطوره دوستدار


7. بررسی استحکام الیاف تور بالابر مخروطی صید کیلکا قبل و بعد از استفاده

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 1-5

مبین مشک آبادی؛ سعید گرگین؛ حسن فضلی؛ علی اکبر قره آقاجی


8. مطالعه هم اوری و ساختار جمعیتی کاماروسPontogammarus maeoticus(Gurianova,1951) در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 167-178

حسن تقوی جلودار؛ مصطفی عسگری؛ حسن فضلی؛ ناصر جعفری


9. مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی

دوره 25، شماره 5، بهمن و اسفند 1395، صفحه 143-157

حسن نصراله زاده ساروی؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ رحمان میرزایی؛ حمید حسین پور؛ محمد علی افرایی؛ عبداله نصراله تبار؛ آسیه مخلوق؛ نظیر واحدی


11. پراکنش زمانی و مکانی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 63-74

حسن فضلی؛ داود کر؛ غلامرضا دریانبرد


12. ارزیابی کمی اثرات شانه دار بر ساختار زئوپلانکتونی حوزه جنوبی دریای خزرطی سال های 89-1375

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 47-58

فرشته اسلامی؛ نیما پورنگ؛ حسن نصرالله زاده ساروی؛ حسن فضلی؛ ابواالقاسم روحی؛ مژگان روشن طبری


13. بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی (Atherina boyeri caspia Risso, 1810) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 121-132

ابولقاسم امری صاحبی؛ حسن تقوی؛ حسن فضلی


14. ارزیابی صید و ذخایر ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia ) در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1375 الی 1390

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1392، صفحه 13-22

علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ رضا پور غلام؛ داود کر؛ شهرام عبدالملکی


15. بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 53-64

حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد؛ رضا پورغلام؛ شهرام عبدالملکی؛ علی بندانی؛ اکبر پورغلامی؛ سیدابراهیم صفوی


16. زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 21-32

علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ رضا پور غلام؛ محمد علی افرایی بندپی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ شهرام عبدالملکی


17. فصل تخمریزی، هم آوری و طول در 50 درصد بلوغ (Lm50) کیلکای معمولی (caspia Clupeonella cultriventris) در سواحل استان مازندران

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 153-158

علی اصغر جانباز؛ شهرام عبدالملکی؛ حسن فضلی


18. وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 129-142

مهدی مقیم؛ حسن فضلی؛ داود غنی نژاد


19. بررسی ظاهری و بافتی رسیدگی تخمدان کیلکای چشم درشت ( Clupeonella grimmi ) در منطقه بابلسر

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 61-74

محمد علی خراشادی زاده؛ بهروز ابطحی؛ رضوان اله کاظمی؛ حسن فضلی


20. صید ضمنی بچه ماهیان خاویاری در شرکتهای تعاونی پره استان مازندران

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 183-190

مهدی مقیم؛ حسن فضلی؛ حسینعلی خوشباور رستمی


22. بررسی شاخصهای زیستی کیلکای چشم درشت دریای خزر ( Clupeonella grimmi ) در صید تجاری ایران طی سالهای 1376 تا 1380

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 125-138

حسن فضلی؛ محمد صیاد بورانی؛ علی اصغر جانباز


23. بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 97-114

حسن فضلی؛ داود غنی نژاد


24. پراکنش و تراکم Mnemiopsis leidyi در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

دوره 12، شماره 3، آذر و دی 1382، صفحه 67-82

ابوالقاسم روحی؛ احمد کدیش؛ حسن فضلی