نویسنده = شهرام عبدالملکی
تعداد مقالات: 20
1. بررسی تغییرات ذخایر ماهی کیلکای آنچوی ((Clupeonella engrauliformis در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1374تا 1390

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1392، صفحه 57-66

حسن فضلی؛ علی اصغر جانباز؛ فرهاد کیمرام؛ شهرام عبدالملکی؛ کامبیز خدمتی


2. ارزیابی صید و ذخایر ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia ) در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1375 الی 1390

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1392، صفحه 13-22

علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ رضا پور غلام؛ داود کر؛ شهرام عبدالملکی


3. بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 53-64

حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد؛ رضا پورغلام؛ شهرام عبدالملکی؛ علی بندانی؛ اکبر پورغلامی؛ سیدابراهیم صفوی


4. زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 21-32

علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ رضا پور غلام؛ محمد علی افرایی بندپی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ شهرام عبدالملکی


5. پویایی جمعیت و هم آوری تولید مثل شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در دریاچه شورابیل (استان اردبیل)

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 109-118

شهرام عبدالملکی؛ داود غنی نژاد؛ رضا نهرور؛ مصطفی صیاد رحیم؛ کامبیز خدمتی؛ هیبت ا... نوروزی؛ رجب راستین


6. بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر : ضرورتها و نیازها

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 105-118

داود غنی نژاد؛ شهرام عبدالملکی


7. فصل تخمریزی، هم آوری و طول در 50 درصد بلوغ (Lm50) کیلکای معمولی (caspia Clupeonella cultriventris) در سواحل استان مازندران

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 153-158

علی اصغر جانباز؛ شهرام عبدالملکی؛ حسن فضلی


9. ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 - 1382

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 103-114

شهرام عبدالملکی؛ داود غنی نژاد


10. بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای خزر (ایران)

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 87-100

شهرام عبدالملکی


11. بررسی فصل تخمریزی ، هم آروی و طول در 50 درصد بلوغ ( Lm50 ) میگوی Palaemon adspersus در استان گیلان

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 59-72

شهرام عبدالملکی؛ حسین عمادی؛ محمدرضا احمدی؛ تورج ولی نسب


15. پویایی جمعیت و بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در سواحل بندرانزلی

دوره 12، شماره 3، آذر و دی 1382، صفحه 109-126

شهرام عبدالملکی؛ حسین عمادی؛ شعبانعلی نظامی


16. بررسی مایوفونها و خصوصیات بستر در دریای خزر (آبهای گیلان)

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 119-132

علیرضا میرزاجانی؛ اسماعیل یوسف زاد؛ مصطفی صیاد رحیم؛ شهرام عبدالملکی


17. بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی دریاچه ارس

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 1-10

سیامک باقری؛ شهرام عبدالملکی


19. وضعیت صید کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 9، شماره 4، بهمن و اسفند 1379، صفحه 39-52

شهرام عبدالملکی


20. نگاهی به چگونگی موجودات کفزی ماکروفون در تالاب انزلی

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1372، صفحه 27-38

شهرام عبدالملکی