نویسنده = سهراب رضوانی
تعداد مقالات: 12
1. مقایسه ژنتیکی جمعیت گاو ماهی خزری ( Neogobius caspius) در غرب و شرق سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 65-74

سهراب رضوانی گیل کلائی؛ الهه قطب رزمجو؛ فرامرز لالویی؛ محمد جواد تقوی؛ مهرنوش نوروزی


2. پرورش دو دوره در سال میگوی سفید هندی ( Fenerropenaeus indicus ) در مرکز کواتر ، چابهار

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 139-148

آریا وزیرزاده؛ سهراب رضوانی؛ دیپاک پاتناک؛ روبرتو اوگولینی؛ کریشنا مورتی؛ احمد رحیمی


3. معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی چهار گونه از خانواده گیش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 1-14

سورنا ابدالی؛ سهراب رضوانی؛ غلامحسین وثوقی؛ محمد پورکاظمی


5. بررسی ویژگیهای مورفولوژیک و مریستیک برخی از جنس های خانواده گیش ماهیان در خلیج فارس ایران

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 1-10

سورنا ابدالی؛ غلامحسین وثوقی؛ سهراب رضوانی


6. بررسی مقایسه ای مشخصه های مورفومتریک و مریستیک ماهی سیم دریای خزر و دریاچه سد ارس

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 33-48

حسین خارا؛ امین کیوان؛ غلامحسین وثوقی؛ محمد پورکاظمی؛ سهراب رضوانی؛ شعبانعلی نظامی؛ محمود رامین؛ علی نقی سرپناه؛ محدثه احمدنژاد


9. مقایسه شباهت و فاصله ژنتیکی تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) و تاسماهی روسی ( Acipenser gueldenstaedtii ) با استفاده از روش RAPD

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 91-102

احمد قرایی؛ محمد پورکاظمی؛ سهراب رضوانی؛ باقر مجازی امیری


10. بررسی مولکولی جمعیت ماهی Barbus Capito در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر بروش PCR - RELP

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382، صفحه 117-130

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی؛ محمد پورکاظمی


12. بررسی سیتوژنیک ماهی سیم ABRAMIS BRAMA حوزه جنوبی دریایی خزر

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1380، صفحه 89-100

رضا نهاوندی؛ فرهاد امینی؛ سهراب رضوانی