نویسنده = حسن صالحی
تعداد مقالات: 12
1. عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی‌استان مازندران از بیمه کشاورزی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 11-19

قدرت الله نوری؛ رضا خوش سیما؛ حسن صالحی؛ شاپور کاکولکی


2. سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راه کارهای توسعه مصرف در استان مرکزی

دوره 23، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 17-30

شهرام دادگر؛ حسن صالحی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ مهرداد تیموری


3. استفاده از اسانس گل میخک (Eugenia caryophillata) بارگذاری شده بر نانو ذرات آهن برای القا بیهوشی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 43-52

علی خسروانی زاده؛ مصطفی غفاری؛ مصطفی خواجه؛ بهروز ابطحی؛ حسن صالحی؛ اسحاق زکی پور رحیم آبادی؛ خلیل احمدی پور نظام آبادی


4. شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 87-96

افشین عادلی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سید عباس حسینی؛ حسن صالحی؛ بهاره شعبانپور


6. ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 101-112

حسن صالحی؛ حمیدرضا پورعلی؛ مراحم رحمتی؛ داریوش کریمی؛ علی خسروانی؛ محمود بهمنی؛ عبدالمهدی ایران


7. بررسی گرایش متخصصین تغذیه به مصرف ماهی در ایران

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 79-90

حسن صالحی؛ عباس مختاری


9. منافع کشت توام برنج و ماهی در ایران

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 97-107

حسن صالحی؛ مهدی مومن نیا


11. ساخت دستگاه شمارش کننده تخم ماهی

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 127-144

حامد منوچهری؛ حسین عمادی؛ حسن صالحی


12. نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 75-96

حسن صالحی