نویسنده = شعبانعلی نظامی
تعداد مقالات: 20
1. اثر شوری های مختلف بر میزان املاح، فشار اسمزی، آب بافت بدن، سلولهای کلراید آبششی و درصد تلفات بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky 1901)

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 115-130

بابک عطایی مهر؛ باقر مجازی امیری؛ علیرضا میرواقفی؛ شعبانعلی نظامی؛ غلامحسین ریاضی


2. خصوصیات تولید مثلی گاو ماهی خزری (Neogobius caspius) در آبهای جنوب غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 87-98

علینقی سرپناه سورکوهی؛ آنی کریستیانوس؛ علی شعبانی؛ شعبانعلی نظامی؛ بهاره شعبانپور؛ چیروز بن سعد


3. مطالعه تنوع ریختی کفال طلایی Liza aurata (Risso،1810) در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 35-48

وهاب پورفرج؛ محمود کرمی؛ شعبانعلی نظامی؛ غلامرضا رفیعی؛ حسین خارا


4. تعیین غلظت کشنده LC50 96h)) سموم کشاورزی دیازینون، هینوزان و تیلت بر روی بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 113-122

مجید محمدنژاد شموشکی؛ شعبانعلی نظامی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ حسین خارا؛ ذبیح اله پژند؛ محمد یوسفی گراگوئی


5. بررسی و اندازه گیری غلظت کشنده فلزات سنگین مس و سرب بر ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum ) دریای خزر

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 169-174

دل آرام گل مروی؛ شعبانعلی نظامی؛ حسین نگارستان؛ حسین خارا؛ حجت اله خداپرست شریفی؛ فرحناز لکزایی؛ محمود وطن پرست


6. بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردکماهی رودخانه چمخانه لنگرود

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 37-50

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سیدعباس موسوی؛ آیدا کوثری؛ ستاره دانشور؛ محمدرضا علی نیا


7. بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 9-18

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید فخرالدین میر هاشمی نسب؛ سید عباس موسوی


8. تعیین غلظت کشنده ( LC50 ) گل آلودگی ناشی از رسوبات سفید رود بر روی بچه تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus )

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 153-160

محمد یوسفی گراکویی؛ شعبانعلی نظامی؛ کریم مهدی نژاد؛ حسین خارا؛ ذبیح اله پژند؛ مجید محمد نژاد


9. بررسی مقایسه ای مشخصه های مورفومتریک و مریستیک ماهی سیم دریای خزر و دریاچه سد ارس

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 33-48

حسین خارا؛ امین کیوان؛ غلامحسین وثوقی؛ محمد پورکاظمی؛ سهراب رضوانی؛ شعبانعلی نظامی؛ محمود رامین؛ علی نقی سرپناه؛ محدثه احمدنژاد


10. تعیین LC50 طی 96 ساعت دو ترکیب نفتی فنل و 1- نفتول بر بچه ماهیان تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus )

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 147-160

شعبانعلی نظامی؛ ذبیح اله پژند؛ حسین خارا؛ علی افسرده


11. بررسی آلودگی ماهیان تالاب امیرکلایه لاهیجان به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم ( Diplostomum spathaceum Rudolphi , 1891 )

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 49-66

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید فخرالدین میرهاشمی نسب؛ سید عباس موسوی


13. پویایی جمعیت و بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در سواحل بندرانزلی

دوره 12، شماره 3، آذر و دی 1382، صفحه 109-126

شهرام عبدالملکی؛ حسین عمادی؛ شعبانعلی نظامی


14. بررسی رژیم غذایی دورگه ماهی سفید ماده و آمور نر

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 31-42

حسین خارا؛ امین کیوان؛ شعبانعلی نظامی؛ کریم مهدی نژاد؛ طاهره محمدجانی


15. زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1380، صفحه 57-70

محمد صیاد بورانی؛ شعبانعلی نظامی؛ بهرام حسن زاده کیابی


16. بررسی احتمال تولید مثل طبیعی تاسماهیان حوزه جنوبی دریای خزر در رودخانه سفید رود

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 69-82

بهروز فدایی؛ محمد پورکاظمی؛ شعبانعلی نظامی؛ محمود بهمنی؛ محمدرضا نوعی؛ حسین پرندآور؛ جاوید ایمانپور؛ هاشم جوشیده


17. بررسی اثرات سموم دیازینو ، مالاتیون ، ماچتی و ساترن بر روی مرگ و میر بچه ماهی سفید (Rutilus frissi kutum)

دوره 7، شماره 4، بهمن و اسفند 1377، صفحه 9-18

محمد پیری؛ شعبانعلی نظامی؛ وینس اردگ


18. مطالعات اکوتوکسیکولوژیکی با DAPHNIA MAGNAو تعیین اثر سموم MALATHION و DIAZINON و SATURN و MACHETEبر این ارگانیزم

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1376، صفحه 23-32

محمد پیری؛ شعبانعلی نظامی؛ غلامرضا امینی رنجبر؛ وینس اردگ


19. بررسی تجمع مواد آلی در رسوبات تالاب انزلی

دوره 5، شماره 2، آذر و دی 1375، صفحه 1-10

شعبانعلی نظامی؛ مهندس خداپرست


20. بررسی تعداد باکتریوپلانکتونهای تالاب انزلی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374، صفحه 46-63

شعبانعلی نظامی