نویسنده = غلامرضا امینی رنجبر
تعداد مقالات: 8
1. تعیین مقادیر فلزات سنگین (Cd ،Pb ،Cu ،Zn) در رسوبات بخش جنوب غربی دریای خزر

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 89-98

مرجان صادقی راد؛ غلامرضا امینی رنجبر؛ هاشم جوشیده؛ عما ارشد


4. مطالعات اکوتوکسیکولوژیکی با DAPHNIA MAGNAو تعیین اثر سموم MALATHION و DIAZINON و SATURN و MACHETEبر این ارگانیزم

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1376، صفحه 23-32

محمد پیری؛ شعبانعلی نظامی؛ غلامرضا امینی رنجبر؛ وینس اردگ


5. بررسی کیفی هیدروکربنهای نفتی در آب ، رسوب و صدف در شمال شرقی خلیج فارس

دوره 5، شماره 4، بهمن و اسفند 1375، صفحه 73-84

غلامرضا امینی رنجبر؛ شهلا جمیلی


6. بررسی فلزات سنگین در دوکفه ای مروارید ساز (Pinctada radiata) خلیج فارس به روش طیف سنجی جذب اتمی

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1375، صفحه 27-40

سید امیر حسین بهبهانی؛ غلامرضا امینی رنجبر


8. تعیین میزان جیوه در کوسه ماهی گونه carcharhinus dussumieir در خلیج فارس

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1373، صفحه 5-16

غلامرضا امینی رنجبر؛ همایون حسین زاده صحافی