نویسنده = شهربانو عریان
تعداد مقالات: 14
2. بررسی سطوح برخی از شاخصهای خونی و بیوشیمیایی ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 47-54

حمیدرضا جمالزاده؛ امین کیوان؛ شهربانو عریان؛ محمدرضا قمی


3. بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش ، خلیج فارس

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 39-54

اکرم تهرانی فرد؛ شهربانو عریان؛ غلامحسین وثوقی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ علیرضا نیکویان


6. بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان)

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 85-96

شهربانو عریان؛ همایون حسین زاده صحافی؛ سورنا ابدالی


7. بررسی اثرات ناشی از استرس کلرور سدیم روی قند خون و هورمون کورتیزول در ماهی کپور

دوره 12، شماره 3، آذر و دی 1382، صفحه 35-42

پریوش حافظ امینی؛ شهربانو عریان؛ کاظم پریور


8. شکوفایی فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی و شناسایی جلبکهای سمی

دوره 12، شماره 2، مرداد و شهریور 1382، صفحه 95-110

پریسا نجات خواه معنوی؛ شهربانو عریان؛ عبدالحسین روستائیان؛ رضا نقشینه؛ سید محمدرضا فاطمی


9. مطالعه رشد تخمک در ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens Risso

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382، صفحه 131-152

مهدی یوسفیان؛ شهربانو عریان؛ فرزانه فرخی؛ حسین عصائیان


11. بررسی برخی فاکتورهای خونی آزاد ماهی دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381، صفحه 25-34

حمیدرضا جمالزاده؛ امین کیوان؛ شهلا جمیلی؛ شهربانو عریان؛ علی اصغر سعیدی


12. نوسانات هورمونهای جنسی در طی سیکل تولید مثلی در جنس ماده ماهی یال اسبی Trichiurus lepturus

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1377، صفحه 49-68

شهربانو عریان؛ کاظم پریور؛ عبدالرحیم یکرنگیان؛ همایون حسین زاده


13. تعیین زمان تخمریزی و تغییرات سیکل تولید مثلی ماهی یال اسبی گونه Trichiurus lepturusبر مبنای شاخص های Gonadosomatic و Hepatosomatic

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1376، صفحه 63-74

شهربانو عریان؛ کاظم پریور؛ عبدالرحیم یکرنگیان؛ همایون حسین زاده صحافی


14. نقش شوری در میزان رشد و قدرت تحمل ماهی بنی Barbus sharpeyi

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372، صفحه 45-55

شهربانو عریان؛ جعفر سیف آبادی؛ شهلا جمیلی