نویسنده = سهیل ایگدری
تعداد مقالات: 8
1. بررسی انعطاف‌پذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس (Carassius gibelio) به زیستگاه‌های آبی جاری و ساکن با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

سهیل ایگدری؛ عطا مولودی صالح؛ سولماز احمدی؛ نرگس جوادزاده


2. بررسی فون ماهیان و فاکتورهای محیطی موثر بر تنوع زیستی در رودخانه زرینه‌رود، حوضه دریاچه ارومیه (استان آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ یحیی شمس


3. بررسی آرایه‌شناسی گونه‌های جنسAlburnoides در ایران با استفاده از زیر واحد 1 ژن سیتوکروم اکسیدازCOI

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 125-136

سهیل ایگدری؛ آرش جولاده رودبار؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ محسن رستمی


4. بررسی الگوهای رشد آلومتریک در ماهی هیبرید تریپلوئید فیل ماهی (Huso huso) و تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) در مراحل اولیه تکوین

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 43-54

سهیل ایگدری؛ مریم بهرامی زیارانی؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند؛ حمید اسحق زاده


8. بررسی و مقایسه ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک ماهی گورخری چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 111-120

شفق کمال؛ مجید بختیاری؛ محمود کرمی؛ اصغر عبدلی؛ سهیل ایگدری