نویسنده = محمد رضا شکری
تعداد مقالات: 2
1. یافته علمی کوتاه: معرفی شکم پایان خانواده Cypraeidae در ناحیه بین جزر و مدی سواحل جنوبی جزیره قشم،خلیج فارس

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 171-174

فاطمه امینی یکتا؛ آریا اشجع اردلان؛ محمد رضا شکری


2. یافته علمی کوتاه: معرفی سه گونه از رده خارداران (Echinoidea) در منطقه بین جزر و مدی جنوب جزیره قشم، خلیج فارس

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 161-164

سحر ایزدی؛ آریا اشجع اردلان؛ همایون حسین زاده صحافی؛ محمد رضا شکری