نویسنده = کیوان عباسی
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی جوامع زیستی، کیفیت آب و پتانسیل آبزی پروری دریاچه اردلان در استان آذربایجان شرقی

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 97-105

جواد دقیق روحی؛ علیرضا میرزاجانی؛ علی عابدینی؛ محمد صمدزاده؛ جلیل سبک آرا؛ کیوان عباسی؛ سپیده خطیب


2. بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله‌ای Rhodeus amarus) ) در رودخانه های سفیدرود استان گیلان و سیاهرود استان مازندران

دوره 25، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 81-90

مریم نوروزی؛ رحمان پاتیمار؛ کیاوش گلزاریان پور؛ کیوان عباسی


4. جمعیت گاو ماهی شنی (pallasi (Neogobius fluviatilis در سواحل جنوب غربی دریای خزر (آبهای استان گیلان)

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 81-90

حمید عبداله پوربی ریا؛ کیوان عباسی؛ علینقی سرپناه؛ اکبر پورغلامی مقدم


5. بررسی رژیم غذایی ماهی پوزانوک خزری ( Alosa caspia caspia ) در سواحل استان گیلان

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 115-128

حمید عبدالله پور بی ریا؛ کیوان عباسی؛ امین کیوان؛ جلیل سبک آرا


6. شناسایی و پراکنش ماهیان شفارود استان گیلان

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 73-86

کیوان عباسی


8. شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه مهاباد چای در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 75-94

کیوان عباسی؛ سید محمد صلواتیان؛ حمید عبدالله پور بی ریا


9. بررسی مورفومتریک - مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa) کوچگر به سفید رود

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 61-76

کیوان عباسی؛ امین کیوان؛ محمدرضا احمدی


11. شناسایی ، بررسی فراوانی و پراکنش ماهیان دریاچه سدارس و شاخابه های ایرانی آن

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1380، صفحه 41-62

کیوان عباسی؛ علینقی سرپناه