نویسنده = رضا پورغلام
تعداد مقالات: 12
1. یافته کوتاه: بررسی امکان پرورش میگوی وانامی Litopenaeus vannamei در استخر خاکی با استفاده از آب لب‌ شور دریای خزر

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 175-182

سید محمد وحید فارابی؛ علی اکبر صالحی؛ رضا پورغلام؛ محمود قانعی تهرانی


3. تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر برخی شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 37-46

میلاد عادل؛ رضا پورغلام؛ سید جلیل ذریه زهرا؛ مریم قیاسی


4. اثر عصاره سرخار گل (Echinacea purpurea) بر برخی شاخص های ایمنی و بازماندگی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss) ) در برابر با استرپتوکوک

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-12

رضا پورغلام؛ مصطفی شریف روحانی؛ رضا صفری؛ علی اصغر سعیدی؛ محمد بینایی؛ راحله نجفیان؛ زهرا بانکه ساز؛ محمد جواد تقوی؛ ابوالفضل سپهداری


5. بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 53-64

حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد؛ رضا پورغلام؛ شهرام عبدالملکی؛ علی بندانی؛ اکبر پورغلامی؛ سیدابراهیم صفوی


6. بررسی اثرات حاد باکتری استرپتوکوکوس فسیوم (Streptococcus faecium) روی بعضی از بافتها و مشخصه های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 9-18

رضا پورغلام؛ علی مکرمی رستمی؛ علی اصغر سعیدی؛ عیسی شریف پور؛ احمد غرقی؛ حمزه پورغلام


7. بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 55-64

مسطوره دوستدار؛ غلامحسین وثوقی؛ رضا پورغلام


8. مطالعه و بررسی امکان استخراج اسیدهای چرب امگا -3 از روغن ماهی کیلکا

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 89-100

علی سلمانی جلودار؛ محمود رضائیان؛ سلیمان غلامی پور؛ رضا صفری؛ رضا پورغلام


9. بررسی انگلهای زئونوز در ماهی کیلکا

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377، صفحه 45-58

شکوفه شمسی؛ عبدالحسین دلیمی؛ رضا پورغلام


10. بررسی آلودگی به انگل CLINSTOMUM COMPLANATUMدر ماهیان رودخانه شیرود

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1376، صفحه 53-62

شکوفه شمسی؛ رضا پورغلام؛ عبدالحسین دلیمی اصل


11. دورگه گیری از ماهی قزل آلای رنگین کمان و ماهی آزاد دریای خزر

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1374، صفحه 46-53

رضا پورغلام؛ حسین نوروزی مقدم