نویسنده = سهراب معینی
تعداد مقالات: 10
1. یافته علمی کوتاه: اثر نمک سود کردن بر روی زمان ماندگاری ماهی سارم دهان بزرگ Scomberoides commersonnianus

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 129-138

زهرا هادی زاده؛ نرگس مورکی؛ سهراب معینی


2. رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 129-140

سهراب معینی؛ مریم ثابتیان؛ علی خالقی گرجی؛ مهرداد فرهنگی


3. تاثیر شستشو با آب و آب نمک بر روی پروتئین های محلول در آب و کیفیت سوریمی تولیدی از ماهی فیتو فاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 143-152

سهراب معینی؛ میثم دل روشن؛ انوشه کوچکیان صبور؛ ابوالفضل عسگری ساری


4. تولید کنسرو از میگوی ریز پرورشی (Penaeus indicus) در روغن، سس گوجه فرنگی و آب نمک

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 123-132

سهراب معینی؛ شهروز طاهری؛ انوشه کوچکیان؛ عباسعلی استکی


5. تعیین ارزش غذایی دوکفه ای Anodonta cygnea در منطقه سلکه ( تالاب انزلی ) در دو فصل پاییز و بهار

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 9-22

آریا اشجع اردلان؛ ژاله خوشخو؛ سهراب معینی؛ محمد ربانی


7. تولید ماریناد سرخ شده از ماهی کلمه دریای خزر ( Rutilus rutilus caspius )

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 133-146

سهراب معینی؛ نرجس فروزان سبحانی پور


9. مقایسه کیفیت چربی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) در دو روش حمل و نگهداری موقت سرد

دوره 12، شماره 3، آذر و دی 1382، صفحه 97-108

مسعود رضایی؛ محمد علی سحری؛ سهراب معینی؛ محمد صفری؛ فرحناز غفاری