نویسنده = جمیله پازوکی
تعداد مقالات: 11
2. مطالعه مورفومتریک و مریستیک جمعیت های مختلف ماهی گونه Garra rufa در حوضه خلیج فارس و دجله

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 107-118

مهدی قلعه نویی؛ جمیله پازوکی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ کیاوش گلزاریان


3. شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 63-78

سید رضا سید مرتضایی؛ جمیله پازوکی؛ محمود معصومیان؛ نیاز محمد کر


4. انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 133-138

ارغوان میار؛ عباس بزرگنیا؛ جمیله پازوکی؛ مریم برزگر؛ محمود معصومیان؛ بهیار جلالی


5. معرفی نشانگرهای ژنتیکی جهت شناسایی انگل های لرنه آ سیپریناسه آ و لرنه آ کتنوفارینگودونی با استفاده از روش RAPD

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 19-28

محمد پورکاظمی؛ حمید اسدیان؛ جمیله پازوکی؛ محمود معصومیان؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی


6. شناسایی انگلهای برخی از ماهیان منابع آبی استان زنجان

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 23-40

جمیله پازوکی؛ محمود معصومیان؛ مهدی قبادیان


7. آلودگی به انگلهای Bothriocephalus achillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 161-169

جاوید مرتضوی تبریزی؛ جمیله پازوکی؛ آرش جوانمرد


9. شناسایی انگلهای سخت پوست برخی از ماهیان دریاچه سد مخزنی مهاباد

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 133-148

سید فخرالدین میر هاشمی نسب؛ جمیله پازوکی


11. آلودگی برخی از ماهیان استانهای گیلان و مازندران به انگل های میکسوسپوره آ (Myxosporea)

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1377، صفحه 57-74

محمود معصومیان؛ جمیله پازوکی