نویسنده = علی اصغر خانی پور
تعداد مقالات: 16
1. ارزیابی ماندگاری و کیفیت پودر سوپ صنعتی غنی‌شده با میگوی Macrobrachium nipponense طی فرمولاسیون نوین و 6 ماه نگهداری در دمای اتاق

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 39-48

قربان زارع گشتی؛ یاسمن اعتمادیان؛ علی اصغر خانی پور؛ محمد صیاد بورانی؛ معصومه رهنما؛ عظمت دادای قندی؛ فرشته خدابنده؛ فاطمه نوغانی؛ افشین فهیم؛ مینا احمدی


2. بررسی میزان تجمع سموم آلدرین، دیازینون و اندرین در بافت عضله خوراکی ماهی‌های اقتصادی تالاب انزلی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 23-30

مینا سیف زاده؛ علیرضا ولی پور؛ قربان زارع گشتی؛ علی اصغر خانی پور


3. بررسی فاکتورهای شیمیایی، ارزش غذایی و میزان پذیرش کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) خشک طعم‌دار تولید شده به روش صنعتی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1-12

علی اصغر خانی پور؛ مینا سیف زاده؛ قربان زارع گشتی؛ فرشته خدابنده


5. بررسی عملکرد شناساگر تازگی در بسته بندی هوشمند فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی مدت نگهداری در یخچال

دوره 25، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 121-132

ذبیح اله بهمنی؛ علی اصغر خانی پور؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ عباسعلی مطلبی


8. بررسی اندازه گیری تاز گی ماهی تیلاپیا با استفاده از روش Quality index method ( QIM )

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 69-79

قربان زارع گشتی؛ عباسعلی مطلبی؛ یزدان مرادی؛ علی اصغر خانی پور؛ نسرین مشائی؛ سید حسن جلیلی؛ مینا سیف زاده؛ فریدون رفیع پور؛ فرحناز لکزایی


9. اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 75-82

مینا احمدی؛ علی اصغر خانی پور؛ سید جواد ابوالقاسمی


10. مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 161-170

غضنفر مرادی نسب؛ رسول قربانی؛ سید یوسف پیغمبری؛ علی اصغر خانی پور


11. اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 23-30

نسرین خانه دان؛ عباسعلی مطلبی؛ علی اصغر خانی پور


12. پارامترهای رشد، مرگ و میر و مقدار صید در واحد تلاش (CPUE) سیاه ماهی (Capoeta capoeta) در دریاچه مخزنی حسنلو

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 17-26

علی اصغر خانی پور؛ محمد کریم پور


13. بهبود اندازه چشمه تور پره های ساحلی (Beach seine) در سواحل ایرانی دریای خزر و بررسی نتایج صید آن

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 45-56

علی اصغر خانی پور؛ کامبیز خدمتی؛ رضا نهرور


14. بررسی تغذیه Mnemiopsis leidyi از زئوپلانکتونهای دریای خزر

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 35-46

سیامک باقری؛ علیرضا میرزاجانی؛ مرضیه مکارمی؛ علی اصغر خانی پور


15. مقایسه کارآیی تله های تاشو با تله های قیفی در صید شاه میگوی Astacus leptodactylus دریاچه مخزنی سد ارس

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 103-114

محمد کریمپور؛ سید امین اله تقوی؛ علی اصغر خانی پور


16. برخی ویژگیهای زیستی شاه میگوی خزری Astacus Leptodoctylus eichwaldi Bott , 1950 در سواحل بندر انزلی

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 129-148

محمد کریمپور؛ علی اصغر خانی پور؛ سید امین اله تقوی