نویسنده = لاله رومیانی
تعداد مقالات: 9
3. اثرات روش ‌های مختلف پخت بر مواد معدنی و ویتامین‌های A و E در فیله ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 79-88

داود علی پور؛ مهران جواهری بابلی؛ لاله رومیانی


4. مطالعه تأثیر انواع بسته‌بندی‌ برماندگاری فیله کپورعلفخوار (Ctenopharyngodon idella) در دمای یخچال°C 4

دوره 25، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 63-72

مهدیه بهرامی فر؛ لاله رومیانی؛ ابوالفضل عسکری ساری


6. بررسی مراحل توسعه و تکوین جنینی ماهی بنی (Barbus sharpeyi Gunther, 1874)

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 1-12

سارا احمدی؛ مژگان خدادادی؛ لاله رومیانی؛ رضا حکیمی مفرد


8. بررسی اثر انجماد بر تغییرات کیفیت شیمیایی و ترکیب اسید چرب میگوی پاسفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 31-44

مهران جواهری بابلی؛ رانا چوی؛ ابوالفضل عسگری؛ لاله رومیانی