نویسنده = سیامک بهزادی
تعداد مقالات: 14
1. بررسی اثرات پرورش میگو بر ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در خور تیاب، هرمزگان، ایران

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 25-36

کیوان اجلالی خانقاه؛ شهره رشیدی؛ غلامعلی اکبرزاده؛ سیامک بهزادی


2. ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه‌های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه)

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 105-115

سیامک بهزادی؛ غلامعلی اکبر زاده؛ محمد درویشی؛ علی سالار‌پوری؛ محمد‌صدیق مرتضوی؛ مسعود بارانی؛ ابراهیم عالی زاده


3. تغییرات مکانی و زمانی جمعیت فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی قشم و بندرلنگه در استان هرمزگان

دوره 25، شماره 5، بهمن و اسفند 1395، صفحه 11-21

غلامعلی اکبرزاده؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ سیامک بهزادی


4. پویایی جمعیت و زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک ماری (Scartelaos tenuis)

دوره 22، شماره 1، مرداد و شهریور 1392، صفحه 37-48

علی سالارپوری؛ سیامک بهزادی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ محمد درویشی؛ محمد رضا طاهری زاده؛ آرموند کشیشیان


5. یافته کوتاه علمی : سه گونه از سپر ماهیان (Batoidfishes) خلیج فارس و دریای عمان

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 153-158

سیامک بهزادی؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ رضا دهقانی


6. مطالعه جوامع زیستی به منظور استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس)

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 23-32

سیامک بهزادی؛ علی سالارپور؛ محمد درویشی؛ بهنام دقوقی؛ شهرام صید مرادی؛ حسین رامشی


7. استقرار زیستگاه مصنوعی براساس جوامع زیستی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 9-16

سیامک بهزادی؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ بهنام دقوقی؛ محمد صدیق مرتضوی


8. بررسی دانه بندی و کربن آلی رسوبات بستر جهت استقرار زیستگاههای مصنوعی در آبهای ساحلی هرمزگان

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 21-28

سیامک بهزادی؛ غلامعلی اکبرزاده؛ علی سالارپور؛ محمد درویشی


9. بررسی تنوع گونه ای و تراکم ماهیان در زیستگاه مصنوعی دریایی در منطقه بندرلنگه (خلیج فارس)

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 129-138

عیسی کمالی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ تورج ولی نسب؛ سیامک بهزادی


10. پویایی جمعیت ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis)در آبهای ساحلی جزیره قشم

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 77-86

علی سالارپور؛ سیامک بهزادی؛ محمد درویشی؛ محمد مومنی


11. زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis) در آبهای ساحلی جزیره قشم

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 59-70

علی سالارپور؛ محمد درویشی؛ سیامک بهزادی


12. زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی موتو منقوط ( Encrasicholina punctifer ) در آبهای ساحلی جزیره قشم

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 45-54

علی سالارپور؛ محمد درویشی؛ سیامک بهزادی؛ فرشته سراجی


13. بررسی پراکنش و برآورد زیتوده جلبکهای دریایی در سواحل و برخی جزایر خلیج فارس

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 59-68

کیومرث روحانی قادیکلائی؛ ایرج رجبی ساسی؛ حسین رامشی؛ رضا دهقانی؛ سیامک بهزادی؛ محمدرضا حسینی؛ سعید تمدنی جهرمی


14. زیست شناسی تولید مثل میگوی موزی( Penaeus merguiensis )با تاکید بر هماوری در آبهای استان هرمزگان

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378، صفحه 71-83

احسان کامرانی؛ سیامک بهزادی