نویسنده = حسین آذری
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح مختلف آرد کنجاله کانولا بر شاخص‌های رشد و ترکیب بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شرایط پرورشی

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-22

حسین آذری؛ رضا قربانی واقعی؛ مهران جواهری بابلی