نویسنده = علی صدوق نیری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کمی فلزات سنگین در بافت عضله، کبد و آبشش ماهی کفشک (Euryglossa orientalis) در آبهای شمال خلیج فارس

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 147-160

علی صدوق نیری؛ محمد تقی رونق؛ رضوان احمدی


2. اثر محرومیت غذایی و غذادهی مجدد بر هورمونهای تیروئیدی و عملکرد رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 39-50

روح اله رحیمی؛ مهرداد فرهنگی؛ مجازی امیری باقر؛ فاطمه رضایی؛ علی صدوق نیری؛ محمدرضا کریمی


3. بررسی تجمع برخی فلزات سنگین در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی هامور (Epinephlus coioiedes)

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 101-108

عین الله گرجی پور؛ علی صدوق نیری؛ احمد رضا حسینی؛ سراج بیتا