نویسنده = محمد اسدی
تعداد مقالات: 2
2. اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 1-10

محمد اسدی؛ قباد آذری تاکامی؛ میرمسعود سجادی؛ مریم معزی؛ محمد نیرومند