نویسنده = نعمت اله محمودی
تعداد مقالات: 4
1. نقش تغذیه ای نوکلئوتید بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 133-146

بهرام فلاحتکار؛ حسام الدین عبدی؛ نعمت اله محمودی


2. بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب‌المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1870)

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 1-10

صادق اولاد؛ صابر خدابنده؛ عبدالمحمد عابدیان؛ نعمت اله محمودی


3. اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 11-20

محمود بهمنی؛ اسماعیل ظریف فرد؛ مژگان خدادادی؛ نعمت اله محمودی؛ امین اوجی فرد


4. تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر شاخصهای رشد، بقاء و آنزیمهای کبدی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler، 1877)

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 123-132

نعمت اله محمودی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ مهدی سلطانی