نویسنده = علی ارشدی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین زمان ماندگاری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در پودر یخ

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 87-96

سلیم شریفیان؛ محمد صدیق مرتضوی؛ اسحاق زکی پور رحیم آبادی؛ علی ارشدی


2. بررسی فراوانی، پراکنش و توده زنده موجودات ماکروبتنوز در خورهای شمالی استان بوشهر

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 125-136

جواد میردار؛ علیرضا نیکویان؛ محمود کرمی؛ فریدون عوفی؛ علی ارشدی


3. مقایسه شاخص های رشد ، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی در سایت پرورشی حله استان بوشهر

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 27-34

علی ارشدی؛ ابوالقاسم کمالی؛ عباس متین فر؛ رضوان احسانی؛ جواد میردار هریجانی