نویسنده = غلامحسین وثوقی
تعداد مقالات: 17
1. بررسی تاثیر حشره‌کش مالاتیون بر بافت و آنزیم های کبدی ماهی کلمه دریای خزر(Rutilus rutilus caspicus)

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 117-126

فرزانه فرخی؛ شهلا جمیلی؛ مریم شهیدی؛ علی ماشینچیان؛ غلامحسین وثوقی


2. یافته علمی کوتاه: بررسی وضعیت کیسه شنای ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius)

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 143-146

مسطوره دوستدار؛ غلامرضا دریانبرد؛ غلامحسین وثوقی؛ رحیم رحتمی


3. تجمع زیستی جیوه در اردک ماهی (Esox lucius) تالاب انزلی، ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 97-110

غلامرضا قاسم زاده؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عیسی شریف پور؛ غلامحسین وثوقی؛ سیدمحمود قاسمپوری؛ قاسم ذوالفقاری


4. مقایسه فراوانی و زیتوده ماکروبنتوزهای دریای خزر در حوضه استان مازندران

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 119-128

ساناز کوثری؛ غلامحسین وثوقی؛ سید محمد وحید فارابی؛ عبداله سلیمانی رودی


5. بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 55-64

مسطوره دوستدار؛ غلامحسین وثوقی؛ رضا پورغلام


6. بررسی مقایسه ای ذخایر گونه های میگوی مولد در صیدگاه های شرق استان هرمزگان

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 67-80

غلامعباس زرشناس؛ سید محمدرضا فاطمی؛ غلامحسین وثوقی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ محمد مومنی


8. معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی چهار گونه از خانواده گیش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 1-14

سورنا ابدالی؛ سهراب رضوانی؛ غلامحسین وثوقی؛ محمد پورکاظمی


9. بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش ، خلیج فارس

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 39-54

اکرم تهرانی فرد؛ شهربانو عریان؛ غلامحسین وثوقی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ علیرضا نیکویان


10. بررسی تاثیر ماده نفتی کرئوزوت بر روی مرگ و میر و برخی از عوامل خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان ازون برون ( Acipenser stellatus )

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 141-150

علی مکرمی رستمی؛ شهلا جمیلی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ غلامحسین وثوقی؛ حبیب اسپوئی


11. بررسی ویژگیهای مورفولوژیک و مریستیک برخی از جنس های خانواده گیش ماهیان در خلیج فارس ایران

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 1-10

سورنا ابدالی؛ غلامحسین وثوقی؛ سهراب رضوانی


12. بررسی مقایسه ای مشخصه های مورفومتریک و مریستیک ماهی سیم دریای خزر و دریاچه سد ارس

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 33-48

حسین خارا؛ امین کیوان؛ غلامحسین وثوقی؛ محمد پورکاظمی؛ سهراب رضوانی؛ شعبانعلی نظامی؛ محمود رامین؛ علی نقی سرپناه؛ محدثه احمدنژاد


14. بررسی اثرات بعضی از عوامل محیطی بر میزان آگار استخراج شده از جلبک گراسیلاریا (Gracillaria corticata) در سواحل خلیج فارس ، بندر لنگه

دوره 15، شماره 1، آذر و دی 1385، صفحه 81-88

فرناز رفیعی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ یوسف فیلی زاده؛ غلامحسین وثوقی؛ سید عباس اسماعیلی ساری


15. بررسی تنوع ژن I8s rRNA در جمعیت ماهی مرکب ( Sepia pharaonis ) خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 157-168

رضا نهاوندی؛ سهراب رضوانی گیل کلایی؛ غلامحسین وثوقی؛ بهرام کاظمی


16. بررسی تراکم و تنوع دیاتومه ها ( Bacillariophyceae ) در حوضه ایرانی خلیج فارس ( بوشهر )

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 111-124

محمدرضا فاطمی؛ غلامحسین وثوقی؛ علیرضا نیکوییان؛ مریم فلاحی


17. بررسی رابطه آلودگی های نفتی با تراکم صدف مروارید ساز محار (Pinctada fucata) در خلیج فارس

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 127-147

فرشید کفیل زاده؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمدرضا فاطمی؛ غلامحسین وثوقی؛ شهلا جمیلی