نویسنده = ندا خیرور
تعداد مقالات: 3
2. غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) و رسوبات خور موسی در استان خوزستان

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 17-26

مریم پروانه؛ ندا خیرور؛ یدالله نیک پور؛ سید محمد باقر نبوی


3. ارتباط برخی مشخصات زیست سنجی با تجمع فلزات سنگین در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه اروندرود

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 27-34

علی دادالهی سهراب؛ سید محمد باقر نبوی؛ ندا خیرور