نویسنده = علی شعبانی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی لارو گونه های مختلف شوورت ماهیان (Perciformes: Sillaginidae) در خلیج فارس، با روش های ریخت شناسی و خط شناسه گذاری DNA

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-9

محمد امینی؛ رسول قربانی؛ علی شعبانی؛ مهناز ربانی ها؛ محسن نوری نژاد؛ رحمت ندافی؛ حامد کلنگی میاندره


2. بررسی تناسب ارزش تغذیه‌ای و اقتصادی ماهی بیگ هد (Hypophthalmichthys nobilis) در اندازه‌های مختلف

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 43-52

مهدی ذوالفقاری؛ بهاره شعبانپور؛ علی شعبانی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی


3. درجه بندی کیفیت فیله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر اساس اندازه ماهی: با استفاده از معادلات ریاضی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 27-38

مهدی ذوالفقاری؛ بهاره شعبانپور؛ علی شعبانی؛ رسول قربانی