نویسنده = جمشید امیری مقدم
تعداد مقالات: 2
1. اثر چربی گیاهی جیره غذایی بر ساختار سکوم‌های گوارشی بچه ماهیان آزاد خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 111-122

سهیلا فلاح؛ صابر خدابنده؛ حلیمه رجبی؛ جمشید امیری مقدم


2. تعیین الگوی پراکنش سلولهای کلراید آبشش در بچه ماهیان دو تابستانه آزاد خزر (Salmo trutta caspius) سازگار با آب شیرین

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 49-60

حلیمه رجبی؛ صابر خدابنده؛ سهیلا فلاح؛ جمشید امیری مقدم