نویسنده = نصیر نیامیمندی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ذخایر صدف ملالیس ( Solen brevis) در سواحل استان بوشهر، خلیج فارس

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 123-134

نصیر نیامیمندی


2. مدیریت دوره صید میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus De Haan 1844) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 149-160

نصیر نیامیمندی؛ غلام مرادی