نویسنده = عبدالمحمد عابدیان کناری
تعداد مقالات: 10
2. تغییرات رشد و ترکیب اسیدهای آمینه لارو ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در طول دوره تکامل لاروی

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 65-78

ندا خسروی بختیاروندی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ رجب محمد نظری؛ چنگیز مخدومی


3. تاثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر تغییرات ساختار روده، رشد و پروفیل اسیدهای چرب میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 1-10

امین اوجی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ علی طاهری؛ انسیه غنی زاده کازرونی


4. اثر متقابل سلنیوم و چربی جیره بر ترکیب اسید چرب بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 107-116

جعفر کریم زاده؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ قاسم کریم زاده


6. مطالعه ترکیب اسیدهای آمینه لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با غذاهای زنده آرتمیا و دافنی

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 1-8

صدیقه بابایی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ رجب محمد نظری


7. تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر شاخصهای رشد، بقاء و آنزیمهای کبدی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler، 1877)

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 123-132

نعمت اله محمودی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ مهدی سلطانی


8. مقایسه رشد و ترکیب اسید چرب روتیفر آب شیرین Brachionus calyeiflorus تغذیه شده با دو جلبک سبز Chlorella sp و Scenedesmus obliquus

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 15-26

نصراله احمدی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ مریم فلاحی کپورچالی


9. جداسازی و تولید نیمه انبوه روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus تالاب انزلی

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 1-10

نصراله احمدی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ مریم فلاحی کپورچالی


10. بررسی عملکرد مکمل فیتاز بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تاثیر آن بر رشد و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 75-84

پگاه زرگریان؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ رجب محمد نظری