نویسنده = عیسی ابراهیمی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی ‌کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص‌های کیفی و زیستی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 139-151

عیسی ابراهیمی؛ پژمان فتحی؛ فاطمه قدرتی؛ مهدی نادری جلودار؛ احمدرضا پیرعلی زفره ئی


3. ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود با استفاده از شاخص WQI

دوره 25، شماره 5، بهمن و اسفند 1395، صفحه 51-63

مهتاب خلجی؛ عیسی ابراهیمی؛ ابراهیم متقی؛ سعید اسداله؛ هستی هاشمی نژاد


4. تاثیر جیره‌های غذایی مختلف بر تولید و میزان رشد ویژه جمعیت ( Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 37-48

محمد حسین خانجانی؛ امیدوار فرهادیان؛ یزدان کیوانی؛ عیسی ابراهیمی