نویسنده = رسول قربانی
تعداد مقالات: 7
1. شناسایی لارو گونه های مختلف شوورت ماهیان (Perciformes: Sillaginidae) در خلیج فارس، با روش های ریخت شناسی و خط شناسه گذاری DNA

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-9

محمد امینی؛ رسول قربانی؛ علی شعبانی؛ مهناز ربانی ها؛ محسن نوری نژاد؛ رحمت ندافی؛ حامد کلنگی میاندره


2. یافته علمی کوتاه: تأثیر آلودگی به انگل (Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832 برنرخ رشد ماهیان نهر زرین‌گل- استان گلستان

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 128-133

زهره مظاهری کوهانستانی؛ رسول قربانی؛ عبدالمجید حاجی‌مرادلو؛ سعید یلقی؛ سید عباس حسینی


3. برخی از خصوصیات زیستی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)د ر تالاب شادگان

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 119-128

سیداحمدرضا هاشمی؛ رسول قربانی؛ فرهاد کیمرام؛ سیدعباس حسینی؛ غلامرضا اسکندری؛ سید علی اکبر هدایتی


4. مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 161-170

غضنفر مرادی نسب؛ رسول قربانی؛ سید یوسف پیغمبری؛ علی اصغر خانی پور


5. تاثیر سطوح مختلف دیازینون بر مقادیر LC50، هماتوکریت و علائم بالینی در بچه ماهی کلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspius)(استان گلستان)

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 55-62

مهین شیخ؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی؛ مسعود ملایی؛ آی ناز خدانظری


6. بررسی مقایسه جایگزینی طیف غذای مصنوعی دستساز و وارداتی با غذای زنده در تغذیه مراحل زوآی 1 تا پست لارو 15 میگوی پاسفید غربی

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 87-102

رضا قربانی واقعی؛ عباس متین فر؛ خسرو آئین جمشید؛ محمود حافظیه؛ رسول قربانی


7. درجه بندی کیفیت فیله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر اساس اندازه ماهی: با استفاده از معادلات ریاضی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 27-38

مهدی ذوالفقاری؛ بهاره شعبانپور؛ علی شعبانی؛ رسول قربانی