نویسنده = رضا اکرمی
تعداد مقالات: 7
1. شناسایی، تعیین فراوانی و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان)

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1392، صفحه 23-31

صفورا شربتی؛ رضا اکرمی؛ سعید یلقی؛ جواد میردار؛ زید احمدی


2. نوسانات استروئیدهای جنسی سنین مختلف فیل‌ماهیان پرورشی (Huso huso) کارگاه شهید مرجانی گرگان

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 77-88

افشن قلیچی؛ سارا جرجانی؛ رضا اکرمی؛ نورمحمد مخدومی؛ رضوان کاظمی


3. بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر)

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 9-18

رضا اکرمی؛ غلامعلی بندانی؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی؛ رقیه کرمی


5. بررسی فراوانی ، پراکنش و زی توده پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 45-52

غلامعلی بندانی؛ رضا اکرمی؛ مهرشاد طاهری؛ مهدی ملا غلامعلی؛ سعید یلقی


6. بررسی تکثیر نیمه طبیعی ماهی کلمه ( Rutilus rutilus caspicus ) و تغذیه بچه ماهیان آن تا مرحله رهاسازی

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 165-170

مهرنوش نوروزی؛ رضا اکرمی؛ عباس متین فر


7. بررسی تغذیه ماهی گیدر (Thunnus albacares) در سواحل چابهار

دوره 15، شماره 1، آذر و دی 1385، صفحه 33-42

غلامعلی بندانی؛ رضا اکرمی؛ فاطمه مرادیان