نویسنده = سیمین دهقان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی شکوفایی جلبکی مضر(کشند قرمز) Cochlodinium polykrikoides درآبهای خلیج فارس

دوره 23، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 49-60

غلامعباس زرشناس؛ عباسعلی مطلبی؛ فاطمه محسنی زاده؛ سیمین دهقان؛ فرشته سراجی؛ کیومرث روحانی


2. بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi)

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 115-124

فرحناز کیان ارثی؛ محسن مزرعاوی؛ سیمین دهقان؛ غلامعباس زرشناس؛ صدیقه فرخی مقدم


3. بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه Barbus esocinus (Heckel , 184) در دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان)

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 1-24

غلامرضا اسکندری؛ سیمین دهقان؛ منصور نیک پی


4. هم آوری و تغذیه ماهی گطان (Barbus xanthopterus) در رودخانه های کرخه و هورالعظیم

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382، صفحه 21-42

غلامرضا اسکندری؛ حاجت صفی خانی؛ سیمین دهقان؛ فوزیه اسماعیلی


5. فراوانی ، فصل و نوع تخم ریزی ماهی گطان در جنوب رودخانه کرخه و هورالعظیم در خوزستان

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1379، صفحه 1-26

غلامرضا اسکندری؛ حاجت صفی خانی؛ سیمین دهقان؛ فوزیه اسماعیلی؛ سیروس امیری نیا