نویسنده = سیدحسین حسینی فر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثرات گلوکان بر ایمنی، پاره ای از شاخص‌های خونی و میکروبیوتای روده‌ای بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 73-84

رودابه روفچایی؛ سیدحسین حسینی فر؛ محمد صیاد بورانی؛ حسن مقصودیه کهن؛ عباسعلی زمینی؛ منیره فئید