نویسنده = سهراب رضوانی گیل کلائی
تعداد مقالات: 7
1. تفاوت‌های ژنتیکی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) موجود در ایران و قزل‌آلای وارداتی از فرانسه

دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 75-84

رقیه محمودی؛ حبیب الله گندمکار؛ حسین علی عبدالحی؛ عباس متین فر؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سجاد نظری


2. بررسی مولکولی جمعیت شانه دار دریای خزر به روش RAPD

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 119-126

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محمد جواد تقوی


3. بررسی ساختار ژنتیکی ماهی سوکلا Rachycentron canadum با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 67-78

سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین؛ سید محمد باقر نبوی


4. بررسی مولکولی جمعیت ذخایر ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) خلیج فارس و دریای عمان در آبهای ایران و کویت

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 45-56

سهراب رضوانی گیل کلائی؛ نازلی گلستانی؛ محمدرضا فاطمی؛ فرامرز لالوئی؛ جاسم غفله مرمضی


5. بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از mtDNA (PCR-RFLP)

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 89-102

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمد جواد تقوی


6. بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارتنوژنتیکا ( Artemia parthenogenetica ) در ایران به روش PCR-RFLP

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 53-68

محبوبه حاجی رستملو؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ مجید صادقی زاده؛ فرامرز لالویی


7. بررسی مولکولی جمعیت ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) در حوضه جنوبی دریای خزر به روش PCR - RFLP

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 119-128

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محجوبه نیرانی؛ محمد جواد تقوی