نویسنده = احمد سواری
تعداد مقالات: 9
1. یافته علمی: بررسی تولید اولیه با استفاده از روش سنجش از دور و میدانی در خوریات ماهشهر(خوزستان-خلیج فارس)

دوره 25، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 243-249

لاله موسوی ده موردی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ حسین محمد عسگری؛ علیرضا عباسی


2. بررسی ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس

دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 65-76

رحمان علیمی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری؛ نگین سلامات


3. عوامل موثر بر نوسانات فیتوپلانکتونهای خلیج فارس ( سواحل استان بوشهر) طی زمستان و بهار 1392-1391

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 91-101

فاطمه محسنی زاده؛ حسین نگارستان؛ احمد سواری


4. الگوی پراکنش زمانی و مکانی لارو ماهیان در سواحل شرقی و غربی کانال خورموسی (استان خوزستان، خلیج فارس)

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 119-128

عماد کوچک نژاد؛ سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ غلامرضا اسکندری؛ نسرین سخایی


5. بررسی تنوع ژنتیکی میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در سواحل خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهای

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 45-54

مریم شکوهمند؛ حسین ذوالقرنین؛ فرامز لالویی؛ علی محمد فروغمند؛ احمد سواری


6. بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و فراوانی مرحله زوآ خانوادهOcypodidae در آبهای ساحلی استان خوزستان

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 73-88

نسرین سخایی؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سید محمد باقر مجازی امیری؛ جاسم غفله مرمضی؛ بابک دوست شناس


7. یافته علمی کوتاه: بررسی پراکنش مکانی و زمانی رده تالیاسه (Urochordata:Thaliacea) در آبهای پیرامون جزیره هرمز، ایران

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 159-166

مهدیه افتخار؛ احمد سواری؛ حمید رضایی؛ علیرضا مهموری؛ روح الله زارع


8. زیست شناسی تولید مثل و تغذیه میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) در آبهای ساحلی استان خوزستان

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 67-76

مجید شکاری؛ احمد سواری؛ جاسم غفله مرمضی؛ غلامرضا اسکندری؛ محمد تقی رونق؛ احمد رضا هاشمی؛ کاظم درویش بسطامی؛ محمود سینایی؛ محمد تقی کاشی


9. یافته علمی کوتاه: ماهیان غیر تجاری در ترکیب صید ضمنی ترال میگو در خوریات ماهشهر

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 149-153

سارا نیکو؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سمین دهقان مدیسه؛ سمیه ساکی