نویسنده = غلام مرادی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت دوره صید میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus De Haan 1844) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 149-160

نصیر نیامیمندی؛ غلام مرادی