نویسنده = شایان قبادی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر غلظت‌های مختلف آسکوربیک اسید بر شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان انگشت‌قد کپور معمولی Cyprinus carpio

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-14

سید حسین حسینی مشهدی؛ مسعود هدایتی فرد؛ شایان قبادی