نویسنده = سید محمد وحید فارابی
تعداد مقالات: 5
1. مروری کوتاه بر تغییر اقلیم و محیط‌های آبی با تاکید بر دریای خزر

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 159-164

حسن نصراله زاده ساروی؛ سید محمد وحید فارابی؛ آسیه مخلوق؛ نیما پورنگ


3. جانمایی مکان‌های مناسب برای استقرار قفس‌های پرورش ماهیان در آب‌های ایرانی دریای خزر

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 159-169

غلامرضا دریانبرد؛ سید محمد وحید فارابی؛ حسن فضلی


4. مقایسه فراوانی و زیتوده ماکروبنتوزهای دریای خزر در حوضه استان مازندران

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 119-128

ساناز کوثری؛ غلامحسین وثوقی؛ سید محمد وحید فارابی؛ عبداله سلیمانی رودی