نویسنده = سعید یلقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فراوانی ، پراکنش و زی توده پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 45-52

غلامعلی بندانی؛ رضا اکرمی؛ مهرشاد طاهری؛ مهدی ملا غلامعلی؛ سعید یلقی


2. شناسایی و بررسی بیولوژیک گاو ماهیان سواحل استان گیلان

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 19-28

حسین پیری؛ امین کیوان؛ محمد پیری؛ سعید یلقی