نویسنده = داریوش کریمی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 101-112

حسن صالحی؛ حمیدرضا پورعلی؛ مراحم رحمتی؛ داریوش کریمی؛ علی خسروانی؛ محمود بهمنی؛ عبدالمهدی ایران


2. امکان بکارگیری روش سهمیه بندی صید میگو در استان هرمزگان

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 111-122

داریوش کریمی؛ فرشته اسلامی