نویسنده = مسعود ستاری
تعداد مقالات: 11
1. بررسی غلظت عناصر فلزی در بافت ماهی سفید Rutilus frisii)) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (گیلان)

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 149-161

مسعود ستاری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مهدی بی‌باک؛ محمد فروهر واجارگاه؛ آرش خسروی


2. بررسی فراوانی و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی ( Esox lucius) تالاب انزلی و ارزیابی تاثیر آنها بر شاخص های بیومتریک ماهی میزبان

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 69-78

سیدفخرالدین میرهاشمی نسب؛ فرید فیروزبخش؛ مسعود ستاری؛ محدث قاسمی


3. مطالعه تأثیر باکتری ویسلا سیبریا( Weissella cibaria) بر فاکتورهای رشد در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 17-27

سیده مرضیه هاشمی مفرد؛ مسعود ستاری؛ مجید رضا خوش خلق؛ علیرضا شناور ماسوله؛ علیرضا عباسعلی زاده


6. بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردکماهی رودخانه چمخانه لنگرود

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 37-50

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سیدعباس موسوی؛ آیدا کوثری؛ ستاره دانشور؛ محمدرضا علی نیا


7. بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 9-18

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید فخرالدین میر هاشمی نسب؛ سید عباس موسوی


8. بررسی شیوع انگل های داخلی مولدین قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 129-134

مهدی معصوم زاده؛ محمود معصومیان؛ مسعود ستاری؛ علیرضا شناور ماسوله؛ جلیل جلیل پور؛ سهیل بازاری مقدم


9. بررسی شیوع و شدت سه نوع انگل بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 55-62

علیرضا شناور ماسوله؛ محمود معصومیان؛ مسعود ستاری؛ سهیل بازاری مقدم؛ جلیل جلیل پور؛ شهنام شفیعی؛ نرجس نوشی ماسوله؛ مریم نوشالی؛ مهدی معصوم زاده


10. بررسی آلودگی ماهیان تالاب امیرکلایه لاهیجان به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم ( Diplostomum spathaceum Rudolphi , 1891 )

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 49-66

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید فخرالدین میرهاشمی نسب؛ سید عباس موسوی