نویسنده = خسرو جانی خلیلی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر انواع کودهای آلی بر جامعه پلانکتونی، رشد و بقای بچه‌ماهیان‌نورس در سیستم پرورش متراکم

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 49-58

خسرو جانی خلیلی؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ حسین اورجی؛ ابولقاسم اسماعیلی فریدونی؛ رمضان رجب‌نیا


2. تاثیر پودر کرم خاکی Eisenia fetida) ) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 13-26

بهزاد رزاقی؛ سکینه یگانه؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ خسرو جانی خلیلی


3. اثرات دوره های مختلف محدودیت پروتئینی و تغذیه مجدد بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 111-120

هادی سنچولی؛ حسین اورجی؛ عبدالصمد کرامت امیر کلایی؛ خسرو جانی خلیلی