نویسنده = رضا نقشینه
تعداد مقالات: 1
1. شکوفایی فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی و شناسایی جلبکهای سمی

دوره 12، شماره 2، مرداد و شهریور 1382، صفحه 95-110

پریسا نجات خواه معنوی؛ شهربانو عریان؛ عبدالحسین روستائیان؛ رضا نقشینه؛ سید محمدرضا فاطمی