نویسنده = سورنا ابدالی
تعداد مقالات: 3
1. معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی چهار گونه از خانواده گیش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 1-14

سورنا ابدالی؛ سهراب رضوانی؛ غلامحسین وثوقی؛ محمد پورکاظمی


2. بررسی ویژگیهای مورفولوژیک و مریستیک برخی از جنس های خانواده گیش ماهیان در خلیج فارس ایران

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 1-10

سورنا ابدالی؛ غلامحسین وثوقی؛ سهراب رضوانی


3. بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان)

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 85-96

شهربانو عریان؛ همایون حسین زاده صحافی؛ سورنا ابدالی