نویسنده = محسن صفایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییر اندازه چشمه کیسه‌ی تورهای پره منطقه میانکاله بر وضعیت صید ماهیان

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 13-21

محسن یحیایی؛ سعید گرگین؛ دانیال اشتپوتیش؛ محسن صفایی؛ سیدیوسف پیغمبری