نویسنده = سید امین اله تقوی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه کارآیی تله های تاشو با تله های قیفی در صید شاه میگوی Astacus leptodactylus دریاچه مخزنی سد ارس

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 103-114

محمد کریمپور؛ سید امین اله تقوی؛ علی اصغر خانی پور


2. برآورد پارامترهای رشد ماهی حلوا سیاه ( Parastromateus niger ) در سواحل استان سیستان و بلوچستان

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 29-40

سید امین اله تقوی؛ زهرا باقری؛ آریا اشجع اردلان؛ عبدالرحیم وثوقی؛ رضا نوری دفرازی


4. برخی ویژگیهای زیستی شاه میگوی خزری Astacus Leptodoctylus eichwaldi Bott , 1950 در سواحل بندر انزلی

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 129-148

محمد کریمپور؛ علی اصغر خانی پور؛ سید امین اله تقوی