نویسنده = عیسی یاوری
تعداد مقالات: 2
1. استخراج کیتین از پوسته میگو خرچنگ لابستر

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373، صفحه 17-28

عیسی یاوری؛ مهری تهامی


2. تهیه کیتوزان و گلوکز آمین از پوسته سخت پوستان(میگو خرچنگ لابستر)

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373، صفحه 5-15

عیسی یاوری؛ مهدیه تهامی