نویسنده = مهری تهامی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج کیتین از پوسته میگو خرچنگ لابستر

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373، صفحه 17-28

عیسی یاوری؛ مهری تهامی