نویسنده = مهدی مومن نیا
تعداد مقالات: 2
1. منافع کشت توام برنج و ماهی در ایران

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 97-107

حسن صالحی؛ مهدی مومن نیا


2. ترکیب گونه ای و پراکنش کمی پریفیتون های تالاب انزلی

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1379، صفحه 73-88

مهدی مومن نیا