نویسنده = بهرام کیابی
تعداد مقالات: 6
1. پراکنش، تنوع گونه ای و فراوانی گونه های ماهی رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 65-76

محمد مهدی رضایی؛ ابوالقاسم کمالی؛ بهرام کیابی؛ حسین رحمانی


2. مکان یابی پرورش ماهیان سردآبی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در استان گلستان

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 35-44

مهراب بنافی؛ ابوالقاسم کمالی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ بهرام کیابی


3. شناسایی نوزادگاههای میگوی ببری سبز در آبهای ساحلی استان بوشهر - خلیج فارس

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 133-146

نصیر نیامیمندی؛ بهرام کیابی


4. بررسی بعضی ویژگیهای زیست شناسی ماهی کُِلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب گمیشان

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 103-126

رحمت ندافی؛ باقر مجازی امیری؛ محمود کرمی؛ بهرام کیابی؛ اصغر عبدلی


5. بررسی رژیم غذایی تون زردباله THUNNUS ALBACARES دریای عمان

دوره 10، شماره 4، بهمن و اسفند 1380، صفحه 37-48

فرهاد کیمرام؛ حسین عمادی؛ بهرام کیابی


6. بررسی نسبت جنسی و تعیین طول در اولین سن بلوغ اویستر صخره ای SOCCOSTREA CUCULATAدر سواحل دریای عمان

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1379، صفحه 11-20

آریا اشجع اردلان؛ حسین عمادی؛ بهرام کیابی؛ احمد سواری